Päeva- ja nädalahoiuteenus

longad.jpg

Liikva Päikesekodus on 40 igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta. See on riiklikult rahastatud teenus 23 ööpäeva ulatuses kuus. Meie pakume perele võimalust käia edasi tööl ja tuua oma pereliige meie juurde igal tööpäeval, mõneks päevaks nädalas või terveks töönädalaks ehk kasutada teenust vastavalt vajadusele paindlikult.

Teenusele on oodatud eesti ja vene emakeelega inimesed.

Teenusele on õigustatud intellektipuudega (diagnoosiga F71, F72, F73, F78 või F79) inimesed, autismispektrihäire ja Down’i sündroomiga inimesed, kes vajavad kõrvalabi, hooldust ja järelvalvet.

Teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet.

Teenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet (nö pearaha), inimese elukohajärgne kohalik omavalitsus (ruumidega seotud kulud) ja teenust saav inimene (toitlustuse ja ööbimisega seotud kulud).

Täpsemalt saab teenuse kohta lugeda: Erihoolekandeteenused/Sotsiaalkindlustusamet