Search
  • Liikva Päikesekodu

Sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo esimene ametialane väljasõit


Uue sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo esimene ametialane väljasõit oli meie juurde.

Rääkisime erivajadustega inimeste perede murest, kes lapsele erihoolekande teenuskohta vajavad, omavalitsuste motivatsioonist neid teenuskohti elanikele luua ning sellest, kuidas seda kõike peaks toetama seadusandlus.

Kiiret lahendust vajava teemana oli laual suure- ja äärmusliku toetusvajadusega inimeste põhipuudele vastavate erihoolekandeteenuste puudumine – olemasolev tuleb vastavusse viia reaalsete vajadustega.


138 views0 comments

Recent Posts

See All