top of page

TEENUSED

Garden Shed

Teenusele on õigustatud intellektipuudega (diagnoosiga F71, F72, F73, F78 või F79) inimesed, autismispektrihäire ja Down’i sündroomiga inimesed, kes vajavad kõrvalabi, hooldust ja järelvalvet.

Päeva- ja nädalahoiuteenus
Gardener
Eelregistreerimine teenusele
Eelregistreerimine teenusele

Liikva Päikesekodu loob kõik teenuskohad konkreetsetele isikutele, kelle pered osalevad teenuskohtade loomisel ja panustavad sellesse rahaliselt. Teenusele saamiseks palume meiega ühendust võtta ja täita selleks eelnevalt küsimustik.

bottom of page